فهرست واردکنندگان خودروی دریافت کننده ارز رسمی اعلام شد

بانک مرکزی فهرست واردکنندگان خودرو با نرخ دولتی را اعلام کرد.

گفتنی است در ضرب الاجل رییس جمهور به وزیر صمت تاکید شده بود نام مدیران خاطی به همراه نرخ واقعی محصولات وارد شده به کشور نیز اعلام شود که همانند انتشار لیست ۱۴۰۰ واردکننده که پیش تر منتشر شد، این موارد در فهرست واردکنندگان خودرو نیز قید نشد.

list

دیدگاه خود را بنویسید