نگاهی به آشوب قیمت ها در بازار خودروهای داخلی

بسته بودن واردات از یک سو، و مشکلات تولید کنندگان در عرضه خودروها و برقراری شرایط آسان فروش باعث شده تا بازار خودروی کشور در شرایط مشابه با سال های ۹۰ و ۹۱ قرار بگیرد و قیمت ها به شدت افزایش یابند. قیمت ها در طی ماه آتی و گذشته تا حد غیر قابل باوری افزایش یافته بودند که همین مورد باعث ایجاد رکود عمیق در بازار شد. پس از مدتی و به واسطه کاهش خرید و فروش خودرو و کاهش نرخ ارز، قیمت ها اندکی تعدیل شده اند، هرچند هم چنان حباب قیمتی میان خودروهای تولید داخل، به خصوص محصولات ایران خودرو بسیار زیاد است.

قیمت خودروهای داخلی در بازار، دوشنبه پانزدهم مرداد ماه: (قیمت ها تقریبی هستند)

p1

p2

دیدگاه خود را بنویسید