عزل و نصب ناگهانی؛ مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تغییر کرد

باتوجه به ادعای منابع خبری، در جلسه‌ نیمه‌ شب پنج شنبه که توسط هیات ‌مدیره در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، جهرودی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا برکنار شده و “محمدرضا سروش” که پیش از این مدیرعامل گروه بهمن بوده ، جایگزین وی شده است تا شاید پیشرفت‌های گروه بهمن به شرکت خودروسازی سایپا نیز منتقل شود.
پس از گفتگو در رابطه با تغيير مديريت در شرکت خودروسازی سايپا، شایعاتی به گوش مي‌رسيد و در رسانه‌های داخلی منتشر می‌شد كه از سوي روابط عمومي گروه خودروسازی سايپا تكذيب شد، ولی در روزهای گذشته طبق ادعای منابع خبری، در جلسه اخير هيات مديره در وزارتخانه اعضا به تغيير جهرودی راي مثبت داده و بجای آن محمدرضا سروش به عنوان مدیرعامل جدید شرکت خودروسازی سایپا انتخاب شده است، هرچند در ادامه گفتني است که پيش از اين برخی منابع خبری از نامه نگاری كاركنان سايپا با رييس جمهور براي تغيير مديريت اين شركت خبر داده بودند و این موضوع می‌تواند تاثیرگذار در برکناری جهرودی و جایگزینی آن با سروش باشد.
گفته می‌شود که در نامه کارکنان گروه خودروسازی سایپا در رابطه با فساد این مجموعه نوشته بودند و پس از بی اعتنایی به نامه نخست، خطاب به جهانگیری نامه نوشته و بخش‌های بزرگ‌تری از فساد رخ داده در گروه خودروسازی سایپا را منتشر کردند و همین موضوع باعث شد تا معاون اول رئیس جمهور پیگیر این موضوع شده و در نهایت حکم برکناری برای مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و مجموعه‌ آن صادر شود.

دیدگاه خود را بنویسید