۲۷۲۰ نفر عضو هیات مدیره و ۱۱۰۰ میلیارد تومان حقوق سالانه پرسنل مازاد سایپا و ایران‌خودرو

سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: هنوز موفق نشده‌ایم بین حاشیه بازار و بررسی قیمت تمام شده انتخاب درستی را انجام دهیم. در شرایط فعلی خودروسازان بر اساس قیمت تمام شده باید افزایش قیمت داشته باشند، اما باید به این نکته اشاره کرد که بخشی از این قیمت تمام شده، هزینه‌های سَربار هستند و باید از خودروسازان پرسید که چرا این هزینه‌های سَربار را کاهش نمی‌دهند. وی ادامه داد: در حال حاضر خودروسازی‌های سایپا و ایران‌خودرو دارای مازاد نیرو هستند. شرکت ایران‌خودرو حدود ۱۳ هزار نیروی مازاد و سایپا حدود ۱۱ هزار نیروی مازاد دارند. همچنین تعداد هیات مدیره شرکت‌های جانبی شرکت ایران‌خودرو هزار و پانصد و چهل نفر و سایپا هزار و صد و هشتاد نفر است، بنابراین هر دو شرکت بر روی هم رفته در حدود ۲۷۲۰ نفر را در هیات مدیره دارند.
باستانی در ادامه افزود: دو خودروسازی بزرگ کشور سالانه حدود هزار و صد میلیارد تومان حقوق به پرسنل مازاد خود پرداخت می‌کنند. همچنین خودروسازی ایران‌خودرو سال قبل حدود ۵ هزار و هشتصد میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کرده که بی ارتباط با افزایش قیمت محصولات این شرکت نبوده است. در حال حاضر زیان انباشته شرکت سایپا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و ایران‌خودرو حدود ۸ هزار میلیارد تومان است.
در شرایط فعلی بنگاه‌داری خودروسازان یعنی هزینه کردن از جیب مردم است و خودروسازان تا اردیبهشت ۹۹ پیش‌فروش کرده‌اند. همچنین حدود یک میلیون تومان سهم اضافه‌ای که خودروسازان نگه داشته‌اند، مردم هزینه می‌کنند.
حسن قره ئی نماینده خودروسازان در واکنش به صحبت‌های باستانی در مورد تعداد هیات مدیره‌ها، بیان داشت: تعداد مطرح شده از سوی آقای باستانی ۱۰۰ درصد اشتباه است. وی در مورد پرسنل مازاد نیز گفت: خودروسازان برای حمایت از اشتغال حاضر به اخراج پرسنل خود نشده‌اند.

دیدگاه خود را بنویسید