احتمال آزاد شدن واردات خودرو به کشور با توجه به بودجه ۹۸ + جدول

در روزهای گذشته رییس جمهور بودجه سال ۹۸ را تقدیم مجلس کرد و به بررسی جوانب مختلف آن پرداخت، اما نکته جالب آن می تواند افزایش۱۰ درصدی طرح تعرفه واردات اتومبیل باشد که در درآمدهای سال ۹۸ کشور اعمال شده و حاکی از این دارد که دولت قصد برداشتن ممنوعیت و آزادسازی ثبت سفارش برای واردات اتومبیل دارد.


بهای دسترسی به ثبت سفارش و آزادسازی واردات اتومبیل به کشور، افزایش تعرفه واردات خواهد بود و باتوجه به جدول تعیین شده می توان شاهد عنوان “درآمد حاصل از وضع عوارض از افزایش ۱۰ درصدی ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز” بود که با استناد به این بند، سال آینده ممنوعیت واردات برداشته شده و واردات اتومبیل های خارجی به کشور از سرگرفته می شود.


البته چنین بندی با توجه به تعرفه های ۴۵ الی ۶۰ درصدی که سابق بر این اعمال می شد به معنای افزایش تعرفه ها به حدود ۵۵ الی ۷۰ درصد است که با توجه به افزایش شدید نرخ ارز می تواند افزایش قیمت هنگفتی را برای خودروهای وارداتی به ارمغان آورد. بنابراین حتی در صورت باز شدن مسیر واردات نیز چندان نمی توان به کاهش قیمت ها امیدوار بود.

class

دیدگاه خود را بنویسید