سیستم هشدار خواب الودگی

معمولاً بیشتر تصادفات شدید که منجر به فوت می‌گردد در شب اتفاق می‌افتد. یعنی زمانی‌که رانندگان دچار خواب‌آلودگی بوده‌اند و این مشخص است که زمانی‌ راننده می‌خوابد چشم‌های او بسته می‌شود و دیگر هیچ نوع کنترل یا واکنشی در هنگام خطر و برخورد نمی‌تواند از خود نشان دهد و از برخورد پیشگیری نماید . محققان الگوهای رفتاری رانندگی را برای تشخیص حالت خواب‌آلودگی را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند در زمانی‌که راننده هوشیاری کامل دارد با تمرکز و چشم های باز رانندگی می‌کند درحالی‌که به دلیل فقدان هوش و هواس و عدم هوشیاری کامل در هنگام خواب‌آلودگی چشم‌ها یا بسته می‌شوند یا حرکتی ندارند و راننده روی فرمان کنترل زیادی ندارد . طراحی این سیستم به‌گونه‌ای است که به‌جای کنترل حرکت ف

رمان و چشم‌های راننده، نحوه حرکت خودرو در جاده را کنترل می‌کند.
نحوه هشدار سیستم تشخیص خواب آلودگی

سیستم هشدار ممکن است به صورت یکی از روش های صوتی مانند اعلام آلارم و بوق هشدار به راننده، لرزش صندلی و یا غربیلک فرمان عمل کند ،تا به راننده هشدار دهد و خواب الودگی را از راننده دور کند .
انواع سیستم تشخیص خواب آلودگی

سیستم های دیگری مانند حسگرهای تعیین محل سر راننده، سیستم شناسایی خیرگی چشم راننده، اندازه گیری سیگنال های مغزی (EEG)، اندازه گیری امپدانس سطح پوست و در نهایت تصویربرداری از سطح جاده جهت تشخیص خواب آلودگی به کار میروند
ساختار سیستم تشخیص خواب آلودگی خودرو

شبیه ساز مورد بحث، از یک دوربین دیجیتال با یک پردازشگر سیگنال (DSP) تشکیل شده است توسط سیستم تشخیص خواب‌آلودگی حسگرهای مخصوص، شرایط خواب‌آلودگی مانند درصد نزدیک شدن پلکها تعیین محل سر راننده، خیرگی چشم راننده و سایر الگوهای رفتاری راننده را مورد سنجش قرار می‌دهد و در صورت تشخیص خواب‌آلودگی با هشدارهایی مانند لرزش صندلی و غربیلک فرمان راننده را بیدار می‌کنند.

دیدگاه خود را بنویسید