عملکرد توزیع نیرو ترمز (EBD)

امروزه آپشن های زیادی بر روی خودروهای نصب شده است که باعث پیشرفت صنعت خودروسازی شده است. توزیع نیرو ترمز(EBD) به معنای سیستم کمکی ترمز و یا ترمز اضطراری است.ترمز EBD مخفف Electronic brakeforce distribution است.

در واقع سیستم توزیع نیرو ترمز (EBD) سیستمی است برای اصلاح طریقه ترمز کردن خودرو در هنگام بروز خطر به هنگام رانندگی و ترمز گیری شدید جهت استفاده حداکثری از نیروی ترمز است. سیستم (EBD) یک فناوری نوین برای ترمز خودرو می باشد. که به صورت اتوماتیک میزان نیروی وارده به ترمز خودرو را با توجه به شرایط مختلف از قبیل شرایط جاده، سرعت ، بار و … تنظیم می کند. با استفاده از ترمز (EBD) ایمنی و آسایش را به خودرو خود هدیه دهید و از رانندگی خود در شرایط مختلف جاده ای لذت ببرید. توجه داشته باشید سیستم توزیع نیرو ترمز (EBD) که بر روی ترمز ABS نصب می شود در واقع نوعی کمک ترمز محسوب می شود که وظیفه اصلی آن توزیع الکترونیکی نیروی بین ترمز چرخ ها را به عهده دارد.

EBD

موارد استفاده از توزیع نیرو ترمز(EBD):

وجود ترمز (EBD) باعث می شود که کنترل و تعادل خودرو به هنگام ترمز گرفتن حفظ شود. توزیع نیروی ترمز (EBD) فشار نگه دارنده متغیر به هر کدام از چرخ ها وارد می کند، تا خودروی شما به بهترین حالت ممکن توقف کند. توزیع نیرو ترمز (EBD) با همکاری سیستم ABSباعث می شود فشار ترمز بیشتر و کمتر به هر یک از چرخ ها وارد شود تا بیشترین نیروی توقف لازم را در کنار یک کنترل مناسب و ایمن برای خودرو شما به ارمغان بیاورد. معمولا ترمز های جلوی خودرو بیشترین وزن را تحمل می کنند به همین خاطر بیشترین نیروی ترمز هم روی این چرخ های جلویی اعمال می شود. سیستم توزیع نیرو ترمز EBD ترمز کمتری را به چرخ های عقب اعمال می کند تا چرخ های عقب قفل نکنند، تا قسمت عقب خودرو سُر نخورد و شما ایمن بتوانید خودرو خود را نگه دارید.

وجود سیستم EBD به همراه سیستم ABS کنترل ثبات الکترونکی میزان انحراف خودرو به هنگام دور زدن را کاهش می دهد و از خطرات احتمالی جلوگیری می کند . با استفاده از سیستم توزیع نیرو ترمز(EBD)امنیت ،آرامش و آسایش را به سرنشینان خودرو هدیه بدهید و از رانندگی خود لذت ببرید.

دیدگاه خود را بنویسید