پیش بینی درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی دولت از مالیات تعویض پلاک

درآمد دولت از اعمال مالیات بر شماره گذاری خودرو ۷۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شد.

براساس لایحه بودجه ۹۹ در بخش درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی برای دولت از اعمال مالیات نقل وانتقال خودرو درآمد ۱۳،۲۳۶،۳۶۴ میلیون ریال و درآمد دولت از اعمال مالیات بر شماره گذاری خودرو ۷،۰۰۰،۰۰۰میلیون ریال تعیین شده است.

علاوه براین درآمد دولت از واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت ۷،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

دیدگاه خود را بنویسید