بورگوارد

رونمایی بورگوارد از خودروی آینده GT BX۶ و خودروی برقی BXi۷

کمپانی خودروسازی آلمانی بورگوارد، میزبان مراسم آکادمی مهندسی بورگوارد در پکن بود. در این مراسم از سامانه ارزش برند موسوم به “سپر ایمنی بورگوارد” شرکت یادشده رونمایی شد.   بنابر